BCF理事会


BCF理事成员:

 

杨德明  理事长             北京光华长安大厦有限公司  顾问

翟艳     秘书长             北京光华公益创业发展中心  项目经理    

杨岚翎  理事                北京光华长安大厦有限公司  行政人事    

葛莹     理事                北京光华公益创业发展中心  财务

张枢恒  理事                北京光华公益创业发展中心  项目专员